Jimma University Open access Institutional Repository

Browsing by Author "Jaallataa Shuunnaatiin"

Browsing by Author "Jaallataa Shuunnaatiin"

Sort by: Order: Results:

  • Jaallataa Shuunnaatiin; Alamituu Olii; Tashoomee Balaayinee (2022-06)
    Qorannoon kun erga asoosama „Kitimaa‟ jedhamu kan Huseen Jamaal Saqaaqiitiin barreeffame bara 2012 maxxaanfamee ija yaaxxina dhugummaattiin xiinxaluun dha. Kaayyoo gooroo qorannichaa ergaa asoosama Kitimaa ija yaaxina ...