Jimma University Open access Institutional Repository

Browsing by Author "Saamu’eel, Daani’eel"

Browsing by Author "Saamu’eel, Daani’eel"

Sort by: Order: Results:

  • Saamu’eel, Daani’eel; Taayyee, Guddataa; Alamaayyoo, Faqqadaa (2022-11)
    Qorannoon kun mata duree xiinxala asoosama „Booree 096‟ ija yaaxxina Maarkisiziimiin kan jedhu irratti kan xiyyeeffatedha. Kaayyoon gooroon qorannoo kanaas qeeqa maarkisizimiirratti hundaa‟uudhaan asoosama „Booree ...