Browsing by Author "Waaqtolee, Hayiluu"

Sort by: Order: Results:

  • Zaliikaa, Bulaatiin; Magarsaa, Raggaasaa; Waaqtolee, Hayiluu (2023-09)
    Qorannoon kun xiinxala weedduu haadha addooyyee garulee Oromoo Jimmaa Aanaa Saxxammaa irratti xiyyeeffata. Qorannoo kana qorachuuf mala akkamtaatti dhimma bahame. Ragaaleen qorannoo kanaas tooftaalee kanneen akka gaaffii ...