Jimma University Open access Institutional Repository

Browsing by Author "Zarfee, Adaaneetiin"

Browsing by Author "Zarfee, Adaaneetiin"

Sort by: Order: Results:

  • Zarfee, Adaaneetiin; Tashoomaa, Balaaynaa; Alamaayyoo, Faqqadaa (2014-11)
    Kaayyoon qorannoo kanaa xaxima Afaan Oromoo durduriiwwanii filataman keessatti akaakuu isaa, tajaajila hima hirkatoo isaa xinxaluudha. Ka’umsi qorannichaa ammoo, qorannoowwan xaximaan walqabatan haala dhihaannaa kitaabota ...